Przykłady etykiet

Poniżej przedstawiamy przykładowe etykiety. Obrazują one możliwości nadruku na danym rozmiarze etykiety i być może zasugerują układ graficzny dla Twojej etykiety.


rozmiar 32×20mm

Etykieta z kodem kreskowym na opakowanie w celu oznaczenia produktu symbolem kodu kreskowego.

Naklejka na opakowanie w celu oznaczenia towaru kodem kreskowym i krótką informacją, zazwyczaj nazwą produktu.

Etykieta samoprzylepna na opakowanie w celu oznaczenia towaru kodem kreskowym. Dodatkowo zawiera opis produktu. Na tym rozmiarze mozna umieścić do dwóch wierszy tekstu.

Etykieta adresowa. Może zawierać logo. Idealna do oklejania swojej korespondencji, paczek, produktów itp.

Etykieta samoprzylepna adresowa bez logo, a zawierająca więcej informacji tekstowej. Idealna do oklejania swojej korespondencji, paczek, produktów itp.

Naklejka z informacją tekstową. Często stosowana gdy na opakowaniu należy umieścić tłumaczenie składu produktu, dodatkowe informacje lub inny opis.

rozmiar 35×15mm

Najmniejsza etykieta. Pozwala zamieścić krótką informację tekstową.

rozmiar 45×35mm

Naklejka na opakowanie w celu oznaczenia towaru kodem kreskowym. Stosowana także nieraz aby zalepić kod który jest wadliwy lub niewłaściwy.

Etykieta z kodem kreskowym na opakowanie w celu oznaczenia towaru symboliką kodu oraz zamieszczenia krótkiej informacji tekstowej - np. nazwy lub symbolu produktu.

Etykieta samoprzylepna w celu oznaczenia towaru kodem kreskowym i tekstem. W tym rozmiarze można umieścić do 4 linii tekstowych.

Nalepka z adresem. Może zawierać logo. Idealna do oklejania swojej korespondencji, paczek, produktów itp.

Etykieta z kodem kreskowym i danymi adresowymi firmy. Wielkość 45 x 35 mm pozwala zamieścić więcej informacji oprócz kodu kreskowego. Zmieści się nawet logo.

Nalepka reklamowa z obrazem. Idealna do celów reklamowych.

Etykieta reklamowa z obrazem. Idealna do celów reklamowych.

rozmiar 60×40mm

Etykieta z kodem kreskowym i informacją tekstową. Duży rozmiar etykiety pozwala zamieścić oprócz kodu kreskowego czytelne napisy.

Nalepka z kodem kreskowym i informacją tekstową o nazwie produktu, adresie producenta, składzie produktu. Rozmiar 60 x 40 mm pozwala zamieścić dużo rozmaitej informacji.

Nalepka z kodem kreskowym i informacjami tekstowymi oraz rysunkiem.

Etykieta z informacją tekstową dotyczącą składu produktu. Większy rozmiar etykiety zapewnia czytelny tekst, dużą czcionką.

rozmiar 75×15mm

Wydłużony kształt etykiety. Obok kodu umieszczona informacja adresowa.

Wydłużony kształt etykiety pozwala na umieszczenie długiego i wyraźnego napisu.

rozmiar 100×50 mm

Największy rozmiar etykiety. Można swobodnie zamieszczać wiele rozmaitych elementów, bądź stosować czytelną dużą czcionkę.